Motor điện 3 PHA SF-QRV 1/2HP 2P 220/380V(LT) Công suất 1/2HP – 2P

Motor Mitsubishi Motor điện 3 PHA SF-QRV 1/2HP 2P 220/380V(LT) Công suất 1/2HP – 2P ĐỘNG CƠ MẶT BÍCH, 2 CỰC

Liên hệ